ul. Międzyborska 10B lok. 24, 04-041 Warszawa
22 813-88-08, 696-085-659
kontakt@biurorada.pl

Oferta

Zachęcamy Państwa do skorzystania z oferty naszego biura rachunkowego. Świadczymy pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej oraz dla firm o różnych formach i profilach działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych, także najem prywatny;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z pomocą przy ich podpisaniu i wysyłce elektronicznej;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

Pomagamy też na samym początku drogi przedsiębiorców doradzając przy wyborze formy opodatkowania, pomagając przygotować wniosek o wpis do CEiDG.

Dodatkowo oferujemy także: 

 • Rozliczanie należności i zobowiązań;
 • Przygotowywanie przelewów bankowych;
 • Przygotowywanie ponagleń i wezwań do zapłaty;
 • Przygotowywanie not odsetkowych;
 • Przygotowywanie i rozsyłanie potwierdzeń sald;

Świadczymy też obsługę kadrowo-płacową. Oferujemy:

 • Sporządzanie miesięcznych list płac oraz rachunków do umów cywilno-prawnych;
 • Sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zatrudnieniem;
 • Prowadzenie akt osobowych;
 • Przygotowywanie rocznych rozliczeń podatkowych;
 • Obsługa umów zleceń, o dzieło i umów akordowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych pracowników;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych oraz ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa;
 • Sporządzanie skierowań na badania lekarskie;
 • Sporządzanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy;
 • Reprezentowanie przedsiębiorstwa, w tym pomoc podczas kontroli z Państwowej Inspekcji Pracy, ZUS czy Urzędu Skarbowego;