ul. Międzyborska 10B lok. 24, 04-041 Warszawa
22 813-88-08, 696-085-659
kontakt@biurorada.pl

Najczęstsze pytania

Biuro Rachunkowe Rada z Warszawy Radzi

Drodzy Klienci z uwagi na to, że prowadzenie działalności gospodarczej to niekończąca się zmiana przepisów, stworzyliśmy na naszej stronie miejsce, gdzie będziemy odpowiadać na najczęściej zadawane pytania jakie pojawiają się podczas prowadzenia i zakładania Firmy. Odpowiemy również na pytania dotyczące naszego biura, pokażemy co nas wyróżnia i dlaczego warto wybrać właśnie nasze biuro rachunkowe w Warszawie.

Jakie są zasady korzystania z ulgi na start w ZUS?

Osoba, która rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej, staje się jednocześnie płatnikiem składek. Składając wpis o rozpoczęcie działalności gospodarczej integralną częścią wniosku jest zgłoszenie przedsiębiorcy jako płatnika składek. Nie ma tu znaczenia czy przedsiębiorca będzie zatrudniał pracowników czy też nie. Odbywa się to na zasadzie „jednego okienka”

Dodatkowo przedsiębiorca może od razu dołączyć do wniosku o wpis swoje
zgłoszenie do ubezpieczeń. Jeśli nie dołączy od razu zgłoszenia będzie miał na
to czas – do 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej poprzez
platformę ZUS PUE lub bezpośrednio w placówce ZUS (osobiście bądź listownie).  Do jakich ubezpieczeń powinien zgłosić się
przedsiębiorca zależy od kilku czynników. Tu omówimy ulgę na start.

Warunki nabycia prawa do ulgi na start

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność
gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej
60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i jednocześnie nie
wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem
rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku
kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku
pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie
podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres sześciu miesięcy od
dnia podjęcia działalności gospodarczej

 

Z ulgi na start przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez sześć pełnych
miesięcy kalendarzowych od podjęcia działalności gospodarczej. Oznacza to, że
jeśli działalność zostanie rozpoczęta pierwszego dnia miesiąca to ten pierwszy
miesiąc wlicza się o do limitu 6 miesięcy. Jednak, jeśli działalność zostanie
rozpoczęta w innym niż pierwszym dniu miesiąca – to pierwszy niepełny miesiąc
nie jest wliczany do tego limitu.

Obowiązkowe zgłoszenie do ubezpieczenia
zdrowotnego

Przedsiębiorca, który ma prawo do ulgi na start, obowiązkowo musi być
objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
oraz opłacać (za pewnymi wyjątkami) składkę zdrowotną. Wówczas zgłoszenia do
ubezpieczenia zdrowotnego przedsiębiorca składa na druku ZUS ZZA oznaczając kod
0540.

Zwolnienie z opłacania składek ZUS w okresie ulgi na start

Są trzy przypadki, w których przedsiębiorca nie musi opłacać składki zdrowotnej:

– emeryt lub rencista, którego świadczenie emerytalne lub rentowe nie
przekracza miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia oraz jego przychody z
działalności nie przekroczą miesięcznie 50 proc. kwoty najniższej emerytury,

– osoba zaliczona do umiarkowanego lub znacznego stopnia
niepełnosprawności, której przychody z działalności nie przekroczą miesięcznie
50 proc. kwoty najniższej emerytury,

 

-osoba pobierająca zasiłek macierzyński, którego wysokość nie przekracza
miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego.

Zawieszenie działalności a okres przysługiwania ulgi na start

Jeśli w trakcie ulgi na start działalność zostanie zawieszona – nie
przedłuża się ona o okres zawieszenia.

Możliwość rezygnacji z ulgi na start

Przedsiębiorca może, ale nie musi korzystać z ulgi na start, może z niej
zrezygnować przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych. Rezygnacji
tej można dokonać zarówno od samego początku prowadzenia działalności, jak i w
każdym dniu okresu, w którym przysługuje ulga na start.

 Podstawa prawna:

 

Dlaczego warto wybrać biuro rachunkowe RADA?

Biuro rachunkowe Rada świadczy dla Państwa szereg kompleksowych usług w ramach księgowości rachunkowej. Udzielamy pomocy nie tylko istniejącym firmom lub działalnością, ale także tym, którzy są na samym początku przedsiębiorczej drogi. Od lat wspomagamy Klientów z Warszawy, Gocławia i okolic. Nasi pracownicy posiadają wymaganą, szeroką wiedzę z zakresu prawa i rachunkowości, która stale jest przez nich pogłębiana. Zespół biura Rada jest zgrany i działa na pełnych obrotach, dlatego mamy możliwość prowadzenia kilkunastu spraw jednocześnie. Do każdego Klienta podchodzimy w sposób indywidualny, aby dostosować ofertę do jego zapotrzebowań.

Pracownicy Naszego biura rachunkowego są oddani swoim Klientom i stale nad nimi czuwają. Oferujemy kompleksowe tłumaczenie wszelkich możliwych zagadnień, bo zdajemy sobie sprawę, że nie dla każdego są to łatwe do zrozumienia pojęcia. Dbamy o to, aby każdy z Państwa miał komfort ze świadomości podejmowanych przez Nas kroków, dlatego w każdym momencie udzielimy odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania, które pomogą zrozumieć proces funkcjonowania danego przepisu. Biuro Rachunkowe Rada posiada:

 • kilkuletni staż w dziedzinie usługowego prowadzenia księgowości firm w szerokim zakresie,
 • doradcę podatkowego wpisanego na listę doradców podatkowych z numerem 05086,
 • innowacyjne rozwiązania techniczne oraz informatyczne,
 • całodobowy monitoring,
 • licencjonowaną agencję ochrony,
 • obowiązkowe oraz dobrowolne ubezpieczenie OC,

Oferujemy Państwu pełny zakres usług w ramach księgowości rachunkowej dla firm o różnych formach i profilach działalności. W ofercie znajduje się przede wszystkim:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych;
 • Prowadzenie rozliczeń na zasadach KPiR;
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT;
 • Prowadzenie rozliczeń ewidencji ryczałtowych, także najem prywatny;
 • Kontakt z urzędami podatkowymi oraz pomoc podczas kontroli podatkowych;
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych (miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych);
 • Tworzenie sprawozdań statystycznych GUS;
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wraz z pomocą przy ich podpisaniu i wysyłce elektronicznej;
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

Oprócz tego pomagamy Klientom na samym początku drogi przedsiębiorców doradzając im przy wyborze formy opodatkowania i pomagając przygotować wniosek o wpis do CEiDG.

Oferujemy także pewne usługi dodatkowe takie jak rozliczanie należności i zobowiązań, przygotowywanie przelewów bankowych, przygotowywanie ponagleń i wezwań do zapłaty, przygotowywanie not odsetkowych, przygotowywanie i rozsyłanie potwierdzeń sald. Oprócz tego świadczymy także obsługę kadrowo- płacową, przy której oferta biura jeszcze się poszerza.

Biuro Rachunkowe Rada posiada przystępny cennik zawierający konkurencyjne ceny za wszelkie usługi. Uwzględnia on kartę podatkową, ryczałt, księgę przychodów i rozchodów, księgi handlowe, obsługę JPK/VAT, obsługę ZUS, kadr itp, obsługę kadrową, rozliczenia roczne, kontrole i inne dodatkowe opłaty. Wartości podane są wartościami netto, w celu uzyskania pełniejszych i dokładniejszych informacji zachęcamy do skontaktowania się z Naszą firmą.

Biuro Rachunkowe Rada serdecznie zaprasza Państwa do kontaktu. Oferujemy kompleksowe usługi w ramach księgowości rachunkowej, wykonywane przez doświadczony i profesjonalny zespół pracowników.

największe zalety naszego biura?

Jesteśmy terminowi dokładni i skrupulatni, posiadamy wszystkie te cechy, które są niezbędne w zajmowaniu się tak ważnymi sprawami jak dokumentacja podmiotów gospodarczych.

Pomogliśmy już kilkuset firmom i nie zamierzamy na tym poprzestać, pracownicy cały czas rozwijają swoją wiedzę i pasję do księgowości

Mimo, że jesteśmy w naszym biurze w wybranych godzinach to w nagłych wypadkach pomagamy naszym klientom o niestandardowych porach, co niejednokrotnie zostało już docenione.  

Wszyscy nasi pracownicy, mogą pochwalić się ukończonymi kierunkami studiów związanych z księgowością i finansami, posiadamy odpowiednie zezwolenia oraz certyfikaty rzetelności, dzięki, którym nasze biuro jest wiarygodne i godne zaufania naszych klientów 

Każda z zatrudnionych w biurze osób jest w pełni świadoma obowiązków i odpowiedzialności jaka jest im przypisana przez naszych klientów, kadra została skompletowana według rygorystycznego klucza, przez co nasze biuro może zapewnić obsługę na najwyższym poziomie.

MASZ PYTANIA NAPISZ DO NAS