ul. Międzyborska 10B lok. 24, 04-041 Warszawa
22 813-88-08, 696-085-659
kontakt@biurorada.pl

Cennik

Przedstawiamy cennik Biura Rachunkowego „RADA”. W razie pytań dotyczących wyboru oferty cenowej prosimy o kontakt mailowo na: kontakt@biurorada.pl lub telefonicznie: 22 813-88-08 oraz 696-085-659.

Karta podatkowa

Karta podatkowa – PIT-16A130,00 PLN
Karta podatkowa z VAT190,00 PLN

Ryczałt

PIT-28130,00 PLN
Ryczałt najem65,00 PLN
Ryczałt130,00 PLN
Ryczałt + VAT do 30 dokumentów195,00 PLN
Ryczałt + VAT powyżej 30 dokumentów195,00 + 2,75 za dokument ponad limit

Księga Przychodów i Rozchodów

KPiR bez VAT do 10 dokumentów130,00-195,00 PLN
KPiR z VAT do 10 dokumentów195,00-280,00 PLN
KPiR do 30 dokumentów330,00 PLN
KPiR do 50 dokumentów440,00 PLN
KPiR do 100 dokumentów725,00 PLN
KPiR powyżej 100 dokumentówWycena indywidualna
Zapis ponad limit2,75 PLN

Księgi Handlowe

Opłata startowa dla nowego klienta -założenie planu kont390,00 PLN
Podstawa do 30 dokumentów660,00 PLN
Podstawa do 50 dokumentów950,00 PLN
Powyżej 50 dokumentówWycena indywidualna
Zapis ponad limit6,50 PLN / dokument
Zapis operacji WB2,20 PLN
Zapis operacji WB – waluta6,50 PLN
Przygotowywanie KP/KW2,75 PLN
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego13-sta pensja nie mniej niż 835,00 PLN
Sporządzanie cząstkowego bilansu330,00 PLN
Przygotowanie wzoru protokołu zgromadzenia/przepisanie protokołu zgromadzenia110,00 PLN
Udział w zgromadzeniu wspólników165,00 za każdą rozpoczętą godzinę
Pomoc zdalna w podpisaniu sprawozdania55,00 PLN
Pomoc zdalna w podpisaniu sprawozdania w s2455,00 PLN
Opłaty za dostarczone dokumenty po terminie 
Obsługa dokumentów dostarczonych po 15 dniu miesiąca +30% opłaty podstawowej 
Obsługa dokumentów dostarczonych po 20 dniu miesiąca + 50% opłaty podstawowej 

Obsługa JPK/VAT

JPK_VAT / JPK_VAT księgi handlowe55,00/75,00 PLN
JPK_Księgi110,00 PLN
Korekty JPKWg cennika podstawowego
Ulga na złe długi35,00 PLN pozycja
Sprawdzanie kontrahenta na białej liście – na wniosek podatnika10,00 PLN
Obsługa dokumentów w walucie/zagranicznych 
SAD/WNT/WDT45,00 PLN
VAT-UE/Korekta VAT-UE55,00 PLN

Obsługa ZUS, kadry itp.

Obsługa ZUS przedsiębiorcy (od luty 2022), korekty raportów80,00 PLN
Wniosek o zwrot nadpłaty (po rocznym rozliczeniu)220,00 PLN
ZUS ZUA/ZZA/ZWUA12,00 PLN
Korekta DRA/RZA/RCA/RSA45,00 PLN osoba
RUD45,00 PLN osoba
Wyliczenie podstawy do składki Mały ZUS Plus165,00 PLN
Wnioski do ZUS (m.in. rozliczenie konta, zwrot nadpłaty i inne)35,00 PLN
Z-3; Z3-B25,00 PLN
ZUS IWA55,00 PLN

Obsługa Kadrowa

Obsługa kadrowa bez ZUS35,00 PLN / os / m-cznie
Obsługa kadrowa/ZUS45,00 PLN / os / m-cznie
Akta osobowe65,00 PLN / os / m-cznie
Rozliczenie ulgi dla klasy średniej w LP (więcej niż jedno źródło) +20,00 PLN
Pisma komornicze  (bez akt osobowych)35,00 PLN + cena znaczka pocztowego
Sporządzenie umowy o pracę, świadectwa pracy (bez akt osobowych35,00 PLN /osoba
Aneks do umowy, porozumienia, wypowiedzenia i inne dokumenty związane z trwającym stosunkiem pracy (bez akt osobowych)35,00 PLN dokument / osoba
Sporządzenie umowy zlecenie, umowy o dzieło – nowa osoba22,50 PLN
Sporządzenie PIT-11 (bez akt osobowych)6,00 PLN
Sporządzenie korekty PIT-11/PIT-4R (nie z winy biura)25,00 PLN
Delegacja krajowa/Delegacja zagraniczna35,00 / 55,00 PLN
Ponowne przekazanie dokumentów związanych z aktami osobowymi 
(kolejne przygotowanie i przekazanie dokumentów uprzednio już przekazanych)
55,00 PLN / szt.

Rozliczenia roczne

PIT-3735,00 – 50,00 PLN
PIT-37 z odliczeniami65,00 – 150,00 PLN
Korekta zeznania rocznego z przyczyn nie leżących po stronie biura30,00 – 165,00 PLN
PIT-28 najem prywatny klienta biura55,00 PLN
Dopłata za rozliczanie przychodów/dochodów z innych źródeł – nie obsługiwanych przez biuro+55,00 PLN
Ustalanie wpłaconych zaliczek55,00 PLN

Kontrole

Przygotowanie dokumentów do kontroli, czynności sprawdzających, przesyłanie dokumentów do US165,00 / rbh
Obsługa kontroli165,00 / rbh

Inne opłaty

Sprawozdawczość GUS35,00 – 165,00 PLN
Aktualizacja danych w US55,00 PLN
Aktualizacja danych w KRSOd 550,00 PLN
Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych35,00 / Strona
Archiwizacja dokumentów (opłata za każdy rok po przekazaniu informacji o przygotowaniu dokumentów do przekazania)35,00 PLN segregator / rok – płatne z góry
Pomoc w przygotowaniu remanentu165,00 PLN
Skanowanie dokumentów1,00 PLN strona
Wydruk dokumentów z pliku0,50 PLN strona
Nota korygująca5,50+cena znaczka pocztowego
Wprowadzenie przelewów3,50 – 4,00 szt
Przygotowanie wzoru Faktury6,50 – 7,00 PLN
Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji35,00 PLN
+każdy dokument
*ulepszenie/modernizacja/prace

220,00 PLN

Wniosek do US – de minimis – na wniosek podatnika220,00 PLN

Podane ceny są wartościami netto