ul. Międzyborska 10B lok. 24, 04-041 Warszawa
22 813-88-08, 696-085-659
kontakt@biurorada.pl

Cennik

Przedstawiamy cennik Biura Rachunkowego „RADA”. W razie pytań dotyczących wyboru oferty cenowej prosimy o kontakt mailowo na: kontakt@biurorada.pl lub telefonicznie: 22 813-88-08 oraz 696-085-659.

Karta podatkowa

Karta podatkowa – PIT-16A 120,00 PLN
Karta podatkowa z VAT 170,00 PLN

Ryczałt

PIT-28 120,00 PLN
Ryczałt najem 60,00 PLN
Ryczałt 120,00 PLN
Ryczałt + VAT do 30 dokumentów 175,00 PLN
Ryczałt + VAT powyżej 30 dokumentów 175,00 + 2,50/dok.

Księga Przychodów i Rozchodów

KPiR bez VAT do 10 dokumentów 120,00-175,00 PLN
KPiR z VAT do 10 dokumentów 175,00-250,00 PLN
KPiR do 30 dokumentów 300,00 PLN
KPiR do 50 dokumentów 400,00 PLN
KPiR do 100 dokumentów 650,00 PLN
KPiR powyżej 100 dokumentów Wycena indywidualna
Zapis ponad limit2,50 PLN

Księgi Handlowe

Opłata startowa dla nowego klienta -założenie planu kont350,00 PLN
Podstawa do 30 dokumentów 600,00 PLN
Podstawa do 50 dokumentów 850,00 PLN
Powyżej 50 dokumentów Wycena indywidualna
Zapis ponad limit 6,00 PLN / dokument
Zapis operacji WB 2,00 PLN
Zapis operacji WB – waluta 6,00 PLN
Przygotowywanie KP/KW 2,50 PLN
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego13-sta pensja nie mniej niż 750,00 PLN
Sporządzanie cząstkowego bilansu300,00 PLN
Przygotowanie wzoru protokołu zgromadzenia/przepisanie protokołu zgromadzenia100,00 PLN
Udział w zgromadzeniu wspólników150,00 za każdą rozpoczętą godzinę
Pomoc zdalna w podpisaniu sprawozdania50,00 PLN
Pomoc zdalna w podpisaniu sprawozdania w s2450,00 PLN
Opłaty za dostarczone dokumenty po terminie
Obsługa dokumentów dostarczonych po 15 dniu miesiąca +30% opłaty podstawowej
Obsługa dokumentów dostarczonych po 20 dniu miesiąca + 50% opłaty podstawowej

Obsługa JPK/VAT

JPK_VAT / JPK_VAT księgi handlowe 50,00/70,00 PLN
JPK_Księgi100,00 PLN
Korekty JPKWg cennika podstawowego
Ulga na złe długi30,00 PLN pozycja
Sprawdzanie kontrahenta na białej liście – na wniosek podatnika10,00 PLN
Obsługa dokumentów w walucie/zagranicznych
SAD/WNT/WDT40,00 PLN
VAT-UE/Korekta VAT-UE50,00 PLN

Obsługa ZUS, kadry itp.

Obsługa ZUS przedsiębiorcy (od luty 2022), korekty raportów75,00 PLN
Wniosek o zwrot nadpłaty (po rocznym rozliczeniu)200,00 PLN
ZUS ZUA/ZZA/ZWUA10,00 PLN
Korekta DRA/RZA/RCA/RSA40,00 PLN osoba
RUD40,00 PLN osoba
Wyliczenie podstawy do składki Mały ZUS Plus150,00 PLN
Wnioski do ZUS (m.in. rozliczenie konta, zwrot nadpłaty i inne)30,00 PLN
Z-3; Z3-B20,00 PLN
ZUS IWA50,00 PLN

Obsługa Kadrowa

Obsługa kadrowa bez ZUS 30,00 PLN / os / m-cznie
Obsługa kadrowa/ZUS 40,00 PLN / os / m-cznie
Akta osobowe 60,00 PLN / os / m-cznie
Rozliczenie ulgi dla klasy średniej w LP (więcej niż jedno źródło) +20,00 PLN
Pisma komornicze  (bez akt osobowych)30,00 PLN + cena znaczka pocztowego
Sporządzenie umowy o pracę, świadectwa pracy (bez akt osobowych30,00 PLN /osoba
Aneks do umowy, porozumienia, wypowiedzenia i inne dokumenty związane z trwającym stosunkiem pracy (bez akt osobowych)30,00 PLN dokument / osoba
Sporządzenie umowy zlecenie, umowy o dzieło – nowa osoba20,00 PLN
Sporządzenie PIT-11 (bez akt osobowych)5,00 PLN
Sporządzenie korekty PIT-11/PIT-4R (nie z winy biura)20,00 PLN
Delegacja krajowa/Delegacja zagraniczna30,00 / 50,00 PLN
Ponowne przekazanie dokumentów związanych z aktami osobowymi 
(kolejne przygotowanie i przekazanie dokumentów uprzednio już przekazanych)
50,00 PLN / szt.

Rozliczenia roczne

PIT-3730,00 – 40,00 PLN
PIT-37 z odliczeniami65,00 – 150,00 PLN
Korekta zeznania rocznego z przyczyn nie leżących po stronie biura30,00 -150 PLN
PIT-28 najem prywatny klienta biura50,00 PLN
Dopłata za rozliczanie przychodów/dochodów z innych źródeł – nie obsługiwanych przez biuro+50,00 PLN
Ustalanie wpłaconych zaliczek50,00 PLN

Kontrole

Przygotowanie dokumentów do kontroli, czynności sprawdzających, przesyłanie dokumentów do US150,00 / rbh
Obsługa kontroli150 / rbh

Inne opłaty

Sprawozdawczość GUS30,00 – 150,00 PLN
Aktualizacja danych w US50,00 PLN
Aktualizacja danych w KRSOd 500,00 PLN
Wypełnianie wniosków kredytowych, leasingowych30,00 / Strona
Archiwizacja dokumentów (opłata za każdy rok po przekazaniu informacji o przygotowaniu dokumentów do przekazania)30,00 PLN segregator / rok – płatne z góry
Pomoc w przygotowaniu remanentu150,00 PLN
Wydruk dokumentów z pliku1,00 PLN strona
Nota korygująca0,50 PLN strona
Wprowadzanie przelewów3,00 – 3,50 PLN szt
Przygotowanie wzoru faktury6,00 – 7,00 PLN
Wprowadzenie środka trwałego do ewidencji, założenie tablicy30,00 + każdy dokument 5,00 PLN
+ każdy dokument
* ulepszenie/modernizacja/prace
200,00 PLN
Wniosek do US – de minimis – na wniosek podatnika200,00 PLN

Podane ceny są wartościami netto.